BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt
RADNY RADY MIASTA HAJNÓWKA
Sesje RM 2018
Sesje RM 2017
Sesje RM 2016
Sesje RM 2018

Sesja bardzo specjalna. I nie chodzi o to, że zwołana w trybie tzw. nadzwyczajnym. Nie. W tej kadencji Sesje Rady Miasta odbywały się zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca. Cóż więc się stało, że XXXVII będzie o tydzień wcześniej? Oczywiście chodzi o to, że lewicowo – białoruska koalicja musi zaprotestować przeciwko legalnemu zgromadzeniu publicznemu, które organizują na terenie Hajnówki Polacy.

Materiały na Sesję:

http://bip.hajnowka.pl/article/materialy-na-xxxvii-sesje-w-dniu-21-listopada-2018r

   
   
     
   

W świetle dokumentów zgromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyrok rehabilitujący kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" oraz por. Kazimierza Chmielowskiego ps. "Rekin" jest prawomocny i nie został poddany procedurze unieważniającej.

   
   
     
     

INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt