BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt
RADNY RADY MIASTA HAJNÓWKA
Sesje RM 2018
Sesje RM 2017
Sesje RM 2016
Sesje RM 2018

Materiały na Sesję:

http://bip.hajnowka.pl/article/materialy-na-xxxix-sesje-w-dniu-30-maja-2018r

   
     
     

Materiały na Sesję:

http://bip.hajnowka.pl/article/materialy-na-xxxviii-sesje-w-dniu-27-marca-2018r

   
     
   
O darmowych przejazdach na XXXV Sesji Rady Miasta
Sukces ma wielu ojców.
Chyba podobnie dzieje się z pomysłami, a więc cytat za protokołem, str. 34-35:
   
     

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. W związku z tym, że najbliższy rok jest czasem, kiedy będziemy świadkami likwidacji Zakładu Komunikacji Miejskiej, przekształcania, tak, struktury organizacyjnej tego podmiotu, chciałbym zaproponować całkiem na poważnie rozważenie możliwości wprowadzenia w Hajnówce miejskiej komunikacji bezpłatnej dla mieszkańców Hajnówki. Patrząc na cyfry, patrząc na to, ile z budżetu miasta mieszkańcy dokładają już do funkcjonowania komunikacji miejskiej, to jest ich wydatek, wydatek mieszkańców. I wzorem też miast, które już wprowadziły na swoim terenie bezpłatną komunikację miejską, a takich miast jest sporo i ta liczba miast sukcesywnie wzrasta. Różne rzeczy mają na to wpływ, szczególnie w małych miejscowościach wprowadzenie takiego udogodnienia mieszkańcom ma swoje znaczenie, także i dla funkcjonowania takiego podmiotu. My, proszę Państwa, tak licząc te sumy, które mamy z wpływów ze sprzedaży biletów 132 000 za 4 miesiące, czyli powiedzmy, że razy 3, żeby ująć rok, możemy to pomnożyć, chociaż w roku ubiegłym na przykład zakładaliśmy, że te wpływy to 550 000, to tak nie rozumiem, bo 550 000 na rok a za 4 miesiące 132 000... Ale to mniejsza o to. Natomiast, proszę Państwa, to jest naprawdę poważna propozycja, w związku z tym, że zakład przestanie funkcjonować, my te dotacje będziemy inaczej liczyć, będziemy inaczej organizować komunikację miejską, składam taki wniosek pod rozwagę i oczekuję, Panie Burmistrzu, że otrzymam jakąś z Pana strony taką spokojną analizę finansową tego przedsięwzięcia. Nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj na tej sesji, ale myślę, że do zakończenia funkcjonowania Zakładu Komunikacji Miejskiej jesteśmy w stanie wypracować jakiś sposób postępowania z wdrożeniem takiej idei. Jeszcze raz powtarzam, traktuję tą propozycję bardzo poważnie i chciałbym o poważną dyskusję na ten temat. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Akurat ten wniosek nie jest związany z tą uchwałą, co dzisiaj podejmujemy, ale to tak do rozważenia, jak Pan radny powiedział.

   
     
     

Rzecz o braku transparentności podejmowanych przez Burmistrza Jerzego Siraka decyzji,
o szafowaniu publicznym majątkiem
oraz o sztuce aktorskiej, która zastąpiła biznesplan.

   
   
     
     
Protest, który poparło 507 Mieszkańców Hajnówki został przesłany Parlamentarzystom z Klubu Poselskiego oraz Senackiego Prawa i Sprawiedliwości, a także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów    
   
     
   
     
   
     
   
     
     

Sesja bardzo specjalna. I nie chodzi o to, że zwołana w trybie tzw. nadzwyczajnym. Nie. W tej kadencji Sesje Rady Miasta odbywały się zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca. Cóż więc się stało, że XXXVII będzie o tydzień wcześniej? Oczywiście chodzi o to, że lewicowo – białoruska koalicja musi zaprotestować przeciwko legalnemu zgromadzeniu publicznemu, które organizują na terenie Hajnówki Polacy.

Materiały na Sesję:

http://bip.hajnowka.pl/article/materialy-na-xxxvii-sesje-w-dniu-21-listopada-2018r

   
   
     
   

W świetle dokumentów zgromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyrok rehabilitujący kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" oraz por. Kazimierza Chmielowskiego ps. "Rekin" jest prawomocny i nie został poddany procedurze unieważniającej.

   
   
     
     

INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt