BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTRORada Powiatu HajnowskiegoBogusław Szczepan ŁabędzkiArchiwum RMOff-icynaKontakt
RADNY RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
Bogusław Szczepan Łabędzki

Bogusław Szczepan Łabędzki – ur. 26 grudnia 1968 w Hajnówce, syn Tadeusza i Heleny z d.Boguszewskiej. Ojciec Zuzanny Marty i Jana Kazimierza.

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

31 maja 1982 skazany na dwa lata pozbawienia wolności za produkcję i kolportaż ulotek niepodległościowych. Karę zawieszono na okres dwóch lat. Na przełomie 1982/83 skierowany do kuratorskiego ośrodka wychowawczego. Inwigilowany do 1989 roku.

Kontynuował naukę w ZSZ w Łapach w latach 1987-1990. Następnie podjął studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na kierunku Misjologia. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1995 roku otrzymując także dyplom licencjata w zakresie misjologii (licencjat rzymski). Studia doktoranckie przerwał z powodów rodzinnych w 2002 r. Obecnie prowadzi badania dotyczące represji i pacyfikacji białostocczyzny przez oddziały LWP i KBW w latach 1944-56.

W latach 1996-2005 wykładowca misjologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Białymstoku.

W latach 1995 - 2017 zatrudniony był przez parafię p.w.św.Jana Chrzciciela w Narewce oraz parafię p.w.św.Tereski od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Od 2017 zatrudniony w Oddziałowym Biurze Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W związku z podjętą pracą w IPN zawiesił członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości.

Od 2006 roku z wyboru Mieszkańców Hajnówki zasiada w Radzie Miasta.
W 2018 roku wybrany głosami 859 Wyborców do Rady Powiatu Hajnowskiego.

Prezes Stowarzyszenia Historycznego im.Danuty Siedzikówny „Inki”.
Członek Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok.

W 2015 roku wyróżniony przez Fundację Armii Krajowej w Londynie nagrodą im.Danuty Siedzikówny „Inki”.
W 2016 roku odznaczony przez Pana Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - medalem Pro Patria.
W 2016 roku uhonorowany Nagrodą "Świadek Historii" przez Pana Jarosława Szarka - Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
W 2017 roku Pan Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status osoby represjonowanej z powodów politycznych.

     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     

INTRORada Powiatu HajnowskiegoBogusław Szczepan ŁabędzkiArchiwum RMOff-icynaKontakt