BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt
RADNY RADY MIASTA HAJNÓWKA
INTRO
 
       
Jedna z ostatnich Sesji Rady Miasta Hajnówka w tej kadencji może przyciągnąć kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. Jakie twarze zobaczymy na sali obrad? Jakie pytania usłyszy Burmistrz? A może będzie zupełnie zwyczajnie?        
         

   MIĘDZY SESJAMI

       
       
         
       
         
       
         
Burmistrz Jerzy Sirak i jego Komitet Wyborczy podjęli rękawicę i skorzystali z naszego pomysłu na darmowe przejazdy komunikacją miejską.
Pójdźmy więc dalej. Oto kolejna propozycja:
       
       
         
       
O darmowych przejazdach na XXXV Sesji Rady Miasta
Sukces ma wielu ojców.
Chyba podobnie jest z pomysłami, a więc cytat za protokołem, str. 34-35:
       
         

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. W związku z tym, że najbliższy rok jest czasem, kiedy będziemy świadkami likwidacji Zakładu Komunikacji Miejskiej, przekształcania, tak, struktury organizacyjnej tego podmiotu, chciałbym zaproponować całkiem na poważnie rozważenie możliwości wprowadzenia w Hajnówce miejskiej komunikacji bezpłatnej dla mieszkańców Hajnówki. Patrząc na cyfry, patrząc na to, ile z budżetu miasta mieszkańcy dokładają już do funkcjonowania komunikacji miejskiej, to jest ich wydatek, wydatek mieszkańców. I wzorem też miast, które już wprowadziły na swoim terenie bezpłatną komunikację miejską, a takich miast jest sporo i ta liczba miast sukcesywnie wzrasta. Różne rzeczy mają na to wpływ, szczególnie w małych miejscowościach wprowadzenie takiego udogodnienia mieszkańcom ma swoje znaczenie, także i dla funkcjonowania takiego podmiotu. My, proszę Państwa, tak licząc te sumy, które mamy z wpływów ze sprzedaży biletów 132 000 za 4 miesiące, czyli powiedzmy, że razy 3, żeby ująć rok, możemy to pomnożyć, chociaż w roku ubiegłym na przykład zakładaliśmy, że te wpływy to 550 000, to tak nie rozumiem, bo 550 000 na rok a za 4 miesiące 132 000... Ale to mniejsza o to. Natomiast, proszę Państwa, to jest naprawdę poważna propozycja, w związku z tym, że zakład przestanie funkcjonować, my te dotacje będziemy inaczej liczyć, będziemy inaczej organizować komunikację miejską, składam taki wniosek pod rozwagę i oczekuję, Panie Burmistrzu, że otrzymam jakąś z Pana strony taką spokojną analizę finansową tego przedsięwzięcia. Nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj na tej sesji, ale myślę, że do zakończenia funkcjonowania Zakładu Komunikacji Miejskiej jesteśmy w stanie wypracować jakiś sposób postępowania z wdrożeniem takiej idei. Jeszcze raz powtarzam, traktuję tą propozycję bardzo poważnie i chciałbym o poważną dyskusję na ten temat. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Akurat ten wniosek nie jest związany z tą uchwałą, co dzisiaj podejmujemy, ale to tak do rozważenia, jak Pan radny powiedział.

       
         
         

Rzecz o braku transparentności
podejmowanych przez Burmistrza Jerzego Siraka decyzji,
o szafowaniu publicznym majątkiem
oraz o sztuce aktorskiej, która zastąpiła biznesplan.

       
       
         
Protest, który poparło 507 Mieszkańców Hajnówki został przesłany Parlamentarzystom z Klubu Poselskiego oraz Senackiego Prawa i Sprawiedliwości, a także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów        
       
         
         
       
         
       
 
       
Według Polskiej Akademii Nauk Hajnówce grozi:
- marginalizacja i zjawiska kryzysowe,
- zapaść społeczno - gospodarcza,
- utrata funkcji społeczno - gospodarczych.

Jest to realne i wymierne zagrożenie. Na szczęście dane analizowane przez ekspertów z PAN tylko zapowiadają kryzys, przestrzegają przed nim, jest więc czas by zacząć działać.
       
       
         
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt