BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt
RADNY RADY MIASTA HAJNÓWKA
INTRO
 

GŁOS W DYSKUSJI NA TEMAT PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

       

Białe plakaty na mieście (Hajnówka) są adresowane do indywidualnego "Mieszkańca".
Po lekturze treści ciśnie się prosta odpowiedź:

       
       
         
Według Polskiej Akademii Nauk Hajnówce grozi:
- marginalizacja i zjawiska kryzysowe,
- zapaść społeczno - gospodarcza,
- utrata funkcji społeczno - gospodarczych.

Jest to realne i wymierne zagrożenie. Na szczęście dane analizowane przez ekspertów z PAN tylko zapowiadają kryzys, przestrzegają przed nim, jest więc czas by zacząć działać.
       
       
         

Ile jest warta Puszcza Białowieska?

       
Niektórzy sądzą, że jest bezcenna, ale nie hajnowski magistrat.        
         
       
         
       
         
       
         

Pamiętają Państwo te zażarte dyskusje o wysokości bonifikaty? Gdzie się podziała ta "dbałość" Pana Burmistrza o finanse publiczne? A może wówczas wcale nie chodziło o finanse? Czy nie chodzi o nie teraz? 

       
       
         
INTROSesje RMKorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt