BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI
INTROSesje RM 2016KorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt
RADNY RADY MIASTA HAJNÓWKA
INTROLokalny lewicujący dziennikarz zamieszany w sprawę wybitej szybyCo Państwo na taki tytuł? Ciekawy?

       

Lokalna gazeta zamieściła na pierwszej stronie swojego wydania tekst, który ujawnił być może pewną prawidłowość. Ktoś zbił dwie szyby oraz zdemolował stację paliw. Być może by sprowokować niechęć na tle lub podobne zachowania. Tylko, że dziennikarz pospieszył się z publikacją tekstu wyprzedzając pokrzywdzonych, którzy nie zdążyli zawiadomić o zajściu organów ścigania?

Fakty są takie: nieznany sprawca (więc również w nieokreślonym wieku, o nieokreślonym kolorze skóry, oczu, włosów, nieznanego wyznania lub ateista) wybija z nieznanego powodu (a więc możliwe jest także działanie czysto chuligańskie) szybę w jednym z domów w małej miejscowości. Właściciel domu zawiadamia o tym organy ścigania niemal cztery dni później a te podejmują działania w celu wyjaśnienia powodów zajścia oraz wykrycia jego sprawcy.

Lokalny lewicujący dziennikarz pisze natomiast o tym zajściu wskazując drugie podobne lub identyczne oraz dodając zdarzenie o innym charakterze, ale także z kategorii wandalizmu.

Skąd posiada wiedzę o czymś co nie zostało ujawnione przez ewentualnych (bo nie wiadomo czy rzeczywiście nimi są) pokrzywdzonych? Czy brał udział w tych wydarzeniach? Co robił w nocy z 23 na 24 grudnia 2016r.? Czy ma wystarczające alibi? Czy też może wymyślił całe to zdarzenie?
       
         
A tak już całkiem serio, okazuje się, że autor dętego artykułu, po prostu rozminął się z prawdą. Nie pierwszy raz zresztą niejaki "Arek" popisał się brakiem rzetelności dziennikarskiej. Ot kłamczuszek. Gdby był Pinokiem pewnie byśmy od razu zauważyli :)

A poniżej oświadczenie KP Policji w sprawie tekstu, który skopiowały niemal wszystkie lokalne media:
       

Oświadczenie w sprawie publikacji na łamach serwisu Naszemiasto.pl artykułu pt. „Narodowcy wybili szyby w oknach księży prawosławnych”

       
3 stycznia 2017 roku na łamach serwisu Naszemiasto.pl opublikowany został artykuł pt. „Narodowcy wybili szyby w oknach księży prawosławnych”. Niestety użyte w treści publikacji sformułowanie:  „Grupa młodych mężczyzn miała „po pijaku” wytłuc szyby w domach dwóch prawosławnych duchownych i zdemolować stację benzynową w Narwi. Jak udało się nam ustalić, chuligani należą do środowisk nacjonalistyczno - kibolskich działających w Narwi i Hajnówce. A niektórzy z nich już mają na swym sumieniu zatargi z prawem.” wedle poczynionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce nie polega na prawdzie, wprowadza w błąd czytelników i bezzasadnie może budować w społeczeństwie przeświadczenie o zaistnieniu zdarzeń mających podłoże w konflikcie na tle narodowościowym. 

W rzeczywistości Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie dot. uszkodzenia jednej szyby w miejscowości Narew, będące konsekwencją zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego. Dotychczasowe czynności i ustalenia w tej sprawie nie dają jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że do tego zdarzenia doszło na tle narodowościowym.

Ponadto do KPP w Hajnówce nie wpłynął żaden sygnał o opisywanych przez autora publikacji innych zdarzeniach takich jak wybicie szyby w innym mieszkaniu czy też „zdemolowaniu stacji benzynowej w Narwi”. Te zamieszczone w artykule „wydarzenia” zostały przez Policję wnikliwie sprawdzone. Funkcjonariusze weryfikując doniesienia prasowe autora publikacji wykonali szereg czynności: m.in. przeprowadzono rozmowy z właścicielem i pracownikami stacji oraz duchownymi z Narwi, przesłuchano świadków, sprawdzono możliwe miejsca popełnienia opisanych czynów. W rezultacie kategorycznie wykluczono opisaną dewastację stacji paliw w miejscowości Narew oraz wybicie drugiej szyby w mieszkaniu duchownego. Opisane zachowania nie zostały potwierdzone! 

W świetle poczynionych ustaleń stwierdzić należy, że treści zawarte w artykule nie opierają się na rzetelnych ustaleniach, jak również mogą bezpodstawnie prowokować antagonistyczne nastroje różnych środowisk.

       
http://www.hajnowka.policja.gov.pl/po8/aktualnosci/42103,Oswiadczenie-w-sprawie-publikacji-na-lamach-serwisu-Naszemiastopl-artykulu-pt-Na.html        
         

10-letnia Kaylee Rodgers jest dzieckiem autystycznym. Na co dzień zamknięta w sobie, wychodząc na scenę….

       
https://www.youtube.com/watch?v=gfAwXDWThlo        
       

Dzieci w chórku to uczniowie Szkoły Specjalnej Killard w Donaghadee w Irlandii.

Czyli jednak można?

       
         
INTROSesje RM 2016KorespondencjaBogusław Szczepan ŁabędzkiOkręg 7Off-icynaKontakt